Proaktyvi asmens tapatybės dokumentų pakeitimo el. paslauga
Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis) asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę, ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje. Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama asmens tapatybei elektroninėje erdvėje patvirtinti ar nustatyti ir elektroniniams duomenims pasirašyti.

Pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę, jeigu jis neturi galiojančio Lietuvos Respublikos išduoto paso (toliau – pasas), Lietuvos Respublikos piliečio paso arba jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo. Pilietis, kuriam sukako 16 metų, ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai jam sukako 16 metų, privalo kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo. Piliečiui iki 16 metų, taip pat piliečiui, kuris turi galiojantį pasą arba kuris teisės aktų nustatyta tvarka pateikė dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo, asmens tapatybės kortelė išduodama jo pageidavimu. Prašymas išduoti, pakeisti asmens tapatybės kortelę pateikiamas asmeniškai. Prašymą išduoti, pakeisti asmens tapatybės kortelę piliečiui iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos įstaigos atstovas. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus pateikia vienas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų.

Asmens tapatybės kortelė keičiama, kai pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą arba piliečiui suteikiamas naujas asmens kodas; ji tapo netinkama naudoti; joje yra netikslių įrašų; pasibaigė jos galiojimo laikas; to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelę pilietis atsiima pats arba jo įgaliotas ar teisėtas atstovas. Asmens tapatybės kortelė asmeniui gali būti išsiunčiama registruotąja pašto siunta.
Daugiau atsakymų į svarbius klausimus ieškokite svetainės skiltyje DUK.