Paso Atsiėmimas

Asmens dokumentų (Paso, ID kortelės) atsiėmimo tvarka

Pagal galiojančius Migracijos tarnybos nuostatus, pagamintą asmens dokumentą asmuo gali atsiimti departamento teritoriniame skyriuje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurioje buvo užsakytas šio dokumento pagaminimas (išdavimas arba atnaujinimas).

Paso atsiėmimas atvykstant į skyrių.

• Naujai pagamintą dokumentą pilnametis asmuo (sulaukęs 18 metų) turi atsiimti asmeniškai (yra išimčių kuomet atsiima įgaliotas asmuo, ar neveiksnaus piliečio globėjas) bei pateikti seną (keičiamą) dokumentą arba kitą, galiojantį dokumentą kuomet keičiamo dokumento galiojimo laikas yra pasibaigęs.

• Vaikai kurių  amžius tarp 16 ir 18 metų asmens dokumentą gali atsiimti patys, arba už juos tai padaryti gali įgalioti asmenys (tėvai, ar kiti teisėti atstovai, pateikiantys tai įrodančius dokumentus).

• Dokumentus pagamintus vaikams iki 16 metų atsiima tik įgalioti asmenys (tėvai, ar kiti teisėti atstovai, pateikiantys tai įrodančius dokumentus).

 
Kas gali atsiimti pagamintus dokumentus?

Dokumentus gali atsiimti pats asmuo atvykęs į skyrių;

Jo įgaliotas asmuo, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą (pateikiamas notaro patvirtinto įgaliojimo originalas arba įgaliojimo, sudaryto informacinių technologijų priemonėmis, numeris);

Kitas teisėtas atstovas. Kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima neveiksnaus piliečio globėjas ar kitas teisėtas atstovas, jis turi pateikti šias aplinkybes ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Piliečio rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė Migracijos departamento teritoriniam skyriui ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kodėl reikia iš anksto rezervuoti vizito laiką?

Tai leidžia geriau paskirstyti lankytojų srautus, o atvykusiems atsiimti asmens dokumentų iš anksto sutartu laiku nereikia laukti eilėje.

Daugiau atsakymų į svarbius klausimus ieškokite svetainės skiltyje DUK.