Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje gali būti suteikiamas ES Piliečiams, kurie pateikia prašymą teisės nuolat gyventi Lietuvoje pažymėjimui gauti. Tai dokumentas

Leidimas gyventi Lietuvoje (registracija)

Leidimas nuolat gyventi lietuvoje registracijaSVARBU! Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, kreipiantis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Dokumentas, patvirtinantis pakankamo dydžio lėšų pragyvenimui turėjimą;
4. Dokumentai, patvirtinantys leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrinda: Jei užsienietis, Lietuvos piliečio vyras, žmona atvyksta gyventi į Lietuvą su Lietuvos piličiu: vyro, žmonos Lietuvos piliečio prašymas išduoti sutuoktiniui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; dokumentas, patvirtinantis, kad vyras, žmona yra Lietuvos pilietis; santuokos sudarymą patvirtinantis dokumentas; dokumentai, patvirtinantys gyvenimą su Lietuvos piliečiu kitoje valstybėje iki atvykimo į Lietuvą. Jei Lietuvos piliečio vyras ar žmona užsienietis Lietuvoje nuolat gyveno ne mažiau kaip pastaruosiu 5 metus: vyro, žmonos Lietuvos pilietybę patvirtinantis dokumentas; santuokos sudarymą patvirtinantis dokumentas; nuolatinį gyvenimą Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius 5 metus patvirtinantys dokumentai; neišvykimo iš Lietuvos daugiau kaip 6 mėnesiams iš eilės patvirtinantį dokumentą ir daugiau kaip 10 mėnesių per 5 metus patvirtinantį dokumentą; lietuvių kalbos egzamino ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymą patvirtinsntys dokumentai;
5. Teistumo pažyma;
6. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie asmens duomenys buvo pakeisti.