Leidimas gyventi Lietuvoje

Pasirinkite kokį veiksmą norite atlikti?

Noriu pateikti prašymą

Čia galite užsiregistruoti ir pateikti įvairius prašymus. Šie prašymai turi būti pateikti prieš rezervuojant vizito laiką.

Noriu užsiregistruoti vizitui

Čia galite užsiregistruoti dėl vizito tuomet, kai prašymai jau pateikti ir norite atvykti dėl dokumentų išdavimo ar pakeitimo.